________________________________________________________________________________

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Από το 1992, δραστηριοποιούμαστε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), με σκοπό την άρτια υποστήριξη και την ολοκληρωμένη διαχείριση αναπτυξιακών δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρείν. Η δραστηριοποίησή μας στην εφαρμογή προγραμμάτων, τα οποία υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και εν κατακλείδι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η εμπειρία μας εξελίχθηκε διαχρονικά μέσα από τη συμμετοχή μας στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων διαφόρων Υπουργείων καθώς και Περιφερειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Σύνολο Προγραμμάτων
  • ΕΠΑΝΕΚ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
  • ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Αναβάθμιση υφιστάμενων ΠΜΜΕ
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ
Ίδρυση Νέων Τουριστικών
Επιχειρούμε Έξω
Ψηφιακό Άλμα
Ψηφιακό Βήμα
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Μεταφορικό Ισοδύναμο
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Clusters
Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών, πατεντών & νέων ιδεών παραγωγής
Ενίσχυση της Ίδρυσης ΠΜΜΕ στους τομείς της RIS3

e-Banners

__
_
_____________   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Για την επιχείρηση που σέβεται και προστατεύει τον εαυτό της, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Στην ΕΛΑΝΕΤ, επιδιώκουμε πάντοτε ευκαιρίες συνεργασίας με άτομα καταρτισμένα τα οποία διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και ακεραιότητα. Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας, επισυνάψτε το βιογραφικό σας.


Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt