e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Βασικός στόχος της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» είναι η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 6η τροποποίηση της προκήρυξης 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης έληξε στις 07.12.2022 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λήπτες ενίσχυσης των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης να υποβάλουν μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 8 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί οι κάτωθι αποφάσεις:

  • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 82 επιχειρηματικά σχέδια,
  • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 160 έργων,
  • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 255 έργων,
  • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 279 έργων,
  • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 229 έργων,
  • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 84 έργων,
  • η 6η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 100 έργων,
  • η 7η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 106 έργων,
  • η 8η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 94 έργων,
  • η 9η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 90 έργων,
  • η 10η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 61 έργων.
  • η 11η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1 έργου.
  • η 12η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 25 έργων.
  • η 13η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 2 έργων.

  Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 23 έργα, συνολικού π/υ 270.852 €*.

  *Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

   

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις ως κάτωθι πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές:

  • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
  • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
  • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
  • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
  • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
  • Δημοτικές Κοινότητες: Αμουρίου, Πραιτωρίου, Βλαχογιαννίου και Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
  • Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
  • Δημοτικές Κοινότητες: Λάλα, Αχλαδινής, Δούκα και Νεμούτας της Δημοτικής Ενότητας Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
  • Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)
  • Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)
  • Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας)
  • Δήμος Ιθάκης (Νομός Κεφαλληνίας)
  • Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου)
  • Δήμος Ανατολικής Σάμου (Νομός Σάμου)
  • Δημοτικές Κοινότητες: Βρίσας και Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Νομός Λέσβου)

  Ειδικότερα:

  1. Για τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης ωφελούμενοι είναι μόνο όσες επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός» τον Σεπτέμβριο 2020 και για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως το έργο των αυτοψιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας, όπως τα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών πιστοποιηθούν από έγγραφο της οικείας Περιφέρειας.

  2. Για τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου ωφελούμενοι είναι μόνο όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί λόγω των περιορισμών και της απαγόρευσης πρόσβασης σε αυτές, ως αποτέλεσμα των συνθηκών που δημιούργησε ο σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020, όπως οι επιχειρήσεις αυτές πιστοποιηθούν ως σεισμόπληκτες και τα στοιχεία τους επιβεβαιωθούν από σχετικό έγγραφο της οικείας Περιφέρειας.

   

  ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

  Έως 18.000 ευρώ επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, η οποία θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

  Η δημόσια χρηματοδότηση κάθε δυνητικά ωφελούμενης επιχείρησης υπολογίζεται κατά την αίτηση χρηματοδότησης με βάση τα υποβληθέντα ιστορικά στοιχεία δαπανών κάθε αιτούσας επιχείρησης για τα λειτουργικά έξοδα του έτους 2019, όπως αυτά απεικονίζονται στο αντίστοιχο φορολογικό έντυπο Ε3, και με την εφαρμογή οριζόντιου ποσοστού επί των λειτουργικών εξόδων του έτους 2019.

  Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

  1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
  2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
  3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
  4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
  5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
  6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
  7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης. 

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ωφελούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση: «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και η αίτησή τους βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή εγκρίθηκε. Οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση των φυσικών καταστροφών μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη Δράση απορριφθεί.

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 6η τροποποίηση της προκήρυξης 

   

  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές14η Απόφαση Ένταξης (19.04.2024)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές7η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων (08.04.2024)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές13η Απόφαση Ένταξης (06.10.2023)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές6η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων (06.10.2023)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές12η Απόφαση Απόρριψης (22.08.2023)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές11η Απόφαση Απόρριψης (21.08.2023)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές12η Απόφαση Ένταξης (16.05.2023)
  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές5η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων (04.05.2023)

  Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


  gotopofpage
  contactform

  Θα ήθελα να ρωτήσω ...

  Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφέςΕνίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές Μετάβαση στο περιεχόμενο