e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, ώρες γραφείου: 09:00-17:00)

 

Σκοπός της Δράσης είναι να παρασχεθεί, στοχευμένα, στήριξη – ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδημία λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 2η Τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (28.07.2021)

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

Έναρξη: 16.06.2021 και ώρα 13:00

Λήξη: 30.07.2021 και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) καθώς και επιχειρήσεις με τους κάτωθι ΚΑΔ:

  • 69.10: Νομικές δραστηριότητες
  • 69.10.1: Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
  • 69.10.11: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
  • 69.10.12: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
  • 69.10.13: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
  • 69.10.14: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
  • 69.10.15: Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  • 69.10.15.01: Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 €.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Στην κατηγορία “Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας”, επιλέγετε τη Δράση: «Επιχορήγηση  αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Οι δυνητικοί λήπτες οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V_A.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V_Α που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Προσοχή: Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης) υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΣυγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (17.08.2021)
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων2η Τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (28.07.2021)
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΣύνοψη (09.07.2021)
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΠληροφοριακό Γράφημα (09.07.2021)
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΟδηγίες Εισόδου στο ΠΣΚΕ και Υποβολής Πρότασης (30.06.2021)_01.07.2021
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων1η Τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (16.06.2021)
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΥποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων (15.06.2021)
Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΑπόφαση προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (01.06.2021)

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρωνΕπιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων Μετάβαση στο περιεχόμενο