e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, ώρες γραφείου: 09:00-17:00)

 

Σκοπός της Δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 3η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (28.07.2021)

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

Έναρξη: 14.05.2021 και ώρα 10:00

Λήξη: 30.07.2021 και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

  • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 404 έργα,
  • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 449 έργων,
  • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1.014 έργων,
  • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 7.473 έργων,
  • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 544 έργων,
  • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 5.615 έργων.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν 3.513 έργα, συνολικού π/υ 46.103.277,50 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2021

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
  • 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (έως του ποσού των 100.000,00 €), η οποία δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης και την ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος Γ’, το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης.

Προσοχή: Επιτρέπεται η ακύρωση (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης) της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Επανεκκίνηση Εστίασης5η Απόφαση Απόρριψης (07.09.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (06.09.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης4η Απόφαση Απόρριψης (30.07.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (30.07.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης3η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (28.07.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης2η τροποποίηση της Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης (22.07.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (21.07.2021)
Επανεκκίνηση Εστίασης3η Απόφαση Απόρριψης (15.07.2021)

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»Επανεκκίνηση Εστίασης Μετάβαση στο περιεχόμενο