21.02.2020 _ Επικαιροποίηση διευκρίνισης σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται το 2020 στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) επικαιροποιημένη [...]

19.02.2020 _ ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠANE 926/Β2/104/18.02.2020) τροποποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ»  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να [...]

19.02.2020 _ Ενημερωτική εκδήλωση στη Λέσβο (24.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΛΑΝΕΤ με το Επιμελητήριο Λέσβου διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στη Λέσβο (24.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Δείτε την [...]

14.02.2020 _ Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΑΝΕ 857/158/Α3/14-02-2020) ένταξης 542 πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον [...]

11.02.2020 _ Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση “Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α΄ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσίευση της Απόφασης Απόρριψης (ΥΠΑΝΕ 769/144/Α3/11.02.2020) έργων στη δράση “Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α΄ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2015-2020). [...]

11.02.2020 _ Ενημερωτική εκδήλωση στη Χίο (19.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΛΑΝΕΤ με το Επιμελητήριο Χίου διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στη Χίο (19.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Δείτε την [...]

06.02.2020 _ 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)», σύμφωνα με [...]