ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΕ 12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΙΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΛΟΓΩ COVID-19
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ Υ/Δ ΜΕΣΩ www.gov.gr
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

31.07.2020 _ Ανακοίνωση περί ελέγχου κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής στις Δράσεις “Ψηφιακό Άλμα” & “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ

Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα Το τελευταίο διάστημα έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, [...]

28.07.2020 _ Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ [...]

24.07.2020 _ Απόφαση αναστολής προθεσμίας της υποβολής ενστάσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ

 Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4162/865/Α3/24.07.2020), αναφορικά με την αναστολή της προθεσμίας της υποβολής ενστάσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” [...]

23.07.2020 _ Τήρηση κανόνων πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής από τους δικαιούχους του ΕΠΑνΕΚ

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ τις κύριες υποχρεώσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...]

21.07.2020 _ 6η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση των Πληγέντων Δήμων Αττικής” των ΠΕΠ Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (Περιφέρεια Αττικής 2160/21.07.2020) ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση των Πληγέντων Δήμων Αττικής” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν [...]

21.07.2020 _ Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

Δημοσιεύουμε τα κάτωθι αρχεία στα οποία δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν στις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΠΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” (ΕΣΠΑ 2014-2020): Δράση 3.a.1. [...]

page  1  of  57