ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ (HOW-TO TUTORIAL) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
0

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε τροποποίηση (Δήμος Πειραιά 28501/322/30.06.2022) της απόφασης ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ [...]

0

7η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3790/30.06.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον [...]

0

4η Απόφαση Ένταξης και Απόρριψης προτάσεων στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ένταξης κι απόρριψης προτάσεων στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε [...]

0

4η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (Δήμος Πειραιά 27504/307/27.06.2022) τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν [...]

0

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). [...]

0

2η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Πράσινη Αναβάθμιση” των ΠΕΠ Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Αττικής 2857/ΕΦΔ349/24.06.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Πράσινη Αναβάθμιση” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο [...]

0

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3623/22.06.2022) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης από τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το [...]

0

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (22.06.2022) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3620/22.06.2022) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο [...]

0

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (22.06.2022) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3616/22.06.2022) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο [...]

0

4η τροποποίηση της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1272/21.06.2022) τροποποίησης της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να [...]

page  1  of  125