Η ΕΛΑΝΕΤ έχει διαχειριστεί και διαχειρίζεται Προγράμματα και έργα τόσο στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013) όσο και στα τρέχοντα ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΕΛΑΝΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 102.246 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5,57 ΔΙΣ €

Αναλυτικότερα:

 


Στο Α’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, η ΕΛΑΝΕΤ διαχειρίστηκε τα Προγράμματα:

 • ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ στο οποίο εντάχθηκαν 149 έργα με π/υ 42 εκατ. €
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΡΟ 1.5 στο οποίο εντάχθηκαν 28 έργα με π/υ 20 εκατ. €

ήτοι, 177 έργα συνολικού π/υ 62 εκατ. €

 


Στο Β’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, η ΕΛΑΝΕΤ διαχειρίστηκε τα Προγράμματα:

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΕ), συμμετέχοντας στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΠΕ (ΕΦΕΠΕ), στο οποίο εντάχθηκαν 164 έργα με π/υ 221 εκατ. €
 • ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρείας “ΠΙΣΤΗ”, στο οποίο εντάχθηκαν 26 έργα με π/υ 24 εκατ. €
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ” στο οποίο εντάχθηκαν 26 έργα με π/υ 11 εκατ. €
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ στο οποίο εντάχθηκαν 13 έργα με π/υ 4,1 εκατ. €

ήτοι, 229 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 260,1 εκατ. €

 


Στο Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, η ΕΛΑΝΕΤ διαχειρίστηκε τα Προγράμματα:

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ) για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο εντάχθηκαν 6.009 έργα συνολικού π/υ 792 εκατ. €
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) ως υπεργολάβος της ALPHA BANK βάσει σχετικής σύμβασης, στο οποίο εντάχθηκαν 3.693 έργα συνολικού π/υ 451 εκατ. €

ήτοι, 9.702 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 1,25 δις €

 


Στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΕΛΑΝΕΤ διαχειρίστηκε τα Προγράμματα:

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο εντάχθηκαν 2.871 έργα συνολικού π/υ 373,6 εκατ. €
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο εντάχθηκαν 1.997 έργα συνολικού π/υ 64 εκατ. €
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Α’ ΔΡΑΣΗ ΠΕΠ) ως υπεργολάβος της ALPHA BANK, στο οποίο εντάχθηκαν 1.853 έργα συνολικού π/υ 129 εκατ. €
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β’ ΔΡΑΣΗ ΠΕΠ) ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο εντάχθηκαν 5.034 έργα συνολικού π/υ 592 εκατ. €

ήτοι, 11.755 ενταγμένα έργα με π/υ 1,16 δις €

 


Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) στο σκέλος που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τις παρακάτω Δράσεις:

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 43.065 έργα συνολικού π/υ 1,95 δισ. €.*

*Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρτίου 2024

 


Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο σκέλος που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα τις παρακάτω Δράσεις:

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 10.941 έργα συνολικού π/υ 286,2 εκατ. €.*

*Τελευταία αναθεώρηση: 11 Απριλίου 2024

 


Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο σκέλος που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα τις παρακάτω Δράσεις:

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.970 έργα συνολικού π/υ 54,5 εκατ. €.*

*Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρτίου 2024

 


Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο σκέλος που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα την παρακάτω Δράση:

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 4.238 έργα συνολικού π/υ 45,9 εκατ. €.*

*Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρτίου 2024

 


Η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου «Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά», ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ (με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), όσον αφορά τις ωφελούμενες επιχειρήσεις, βάσει Επιχειρησιακής Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του ΕΦΕΠΑΕ.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα 17.470 νησιωτικές επιχειρήσεις συνολικής χρηματοδότησης 95,7 εκατ. €.*

*Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρτίου 2024

 


Στο ΕΣΠΑ 2021-2027, η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο σκέλος που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τις παρακάτω Δράσεις:

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», ήτοι:

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.147 έργα, συνολικού π/υ 58.254.997 €*.

*Τελευταία αναθεώρηση: 09 Ιουλίου 2024

 

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», ήτοι:

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.531 έργα, συνολικού π/υ 350.812.511 €*.

*Τελευταία αναθεώρηση: 02 Ιουλίου 2024

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο