Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 5365/10.10.2023) Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 5365/10.10.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (10.10.2023) ένταξης έργου στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο