Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 5287/05.10.2023) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 5287/05.10.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης (05.10.2023) στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΤελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο