Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης για τη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των δικαιούχων. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης για τη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚΕγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης για τη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο