Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5444/13.10.2021) αποδοχής/απόρριψης ενστάσεων στη Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5444/13.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στη Δράση "Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο