Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2753/601/Α3/10.05.2021) απόρριψης έργων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2753/601/Α3/10.05.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ2η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο