Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2734/594/A3/10.05.2021) ένταξης έργων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2734/594/A3/10.05.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

8η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ8η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο