Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4008/837/Α3/20.07.2020), αναφορικά με ειδικά θέματα σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4008/837/Α3/20.07.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ειδικά θέματα σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο