Σας ανακοινώνουμε ότι οι κάτωθι Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) τροποποιήθηκαν. Πέραν της τροποποίησης σε ειδικά σημεία του κειμένου των προσκλήσεων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους κάτωθι συνδέσμους, παρατείνεται και η ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών»

«Ενίσχυση της ίδρυσης ΠΜΜΕ στους τομείς της RIS3»

 

 

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ