Πολλές από τις Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid-19 χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ, όπως είναι η επιδότηση των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Για την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, έχει δημιουργηθεί στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας λόγω της Πανδημίας Covid-19, την οποία μπορείτε να βρείτε από το κάτωθι link:

https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx.

Η εν λόγω σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς, το οποίο θα επικαιροποιείται συνεχώς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το help–desk του www.espa.gr .

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο