Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεων έργων (ΥΠΑΝΕ 2605/Α2/608/12.05.2020) στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2605/Α2/608/12.05.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΤο ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία Covid-19 Μετάβαση στο περιεχόμενο