Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης (30.03.2023)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης (30.03.2023) στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚΑποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης (30.03.2023) στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο