Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 222/17.01.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 222/17.01.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (17.01.2023) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης (17.01.2023) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο