Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Βοηθητικό Υλικό υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση "Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο