Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ορθή επανάληψη (ΥΠΑΝΕ 4330/19.07.2022) της απόφασης (ΥΠΑΝΕ 3103/02.06.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4330/19.07.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο