Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύσαμε τα Εγχειρίδια Υποβολής Προτάσεων και Εγγραφής στο ΠΣΚΕ για τη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (11.03.2022)_18.03.2022

Εγχειρίδιο Εγγραφής στο ΠΣΚΕ (11.03.2022)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Εγχειρίδια υποβολής προτάσεων και εγγραφής στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚΕγχειρίδια υποβολής προτάσεων και εγγραφής στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο