Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5280/06.10.2021) τροποποίησης της Δράσης “e-Λιανικό – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5280/06.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 1ης τροποποίησης της Δράσης "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο