Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5666/B2/828/22.10.2020) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5666/B2/828/22.10.2020

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής3η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ Skip to content