Δημοσιεύουμε την τροποποίηση (ΥΠΑΝΕ 4272/999/A2/30.07.2020) της απόφασης ένταξης έργων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4272/999/A2/30.07.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚΑνακοίνωση περί ελέγχου κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής στις Δράσεις "Ψηφιακό Άλμα" & "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο