Δημοσιεύουμε την τροποποίηση (ΥΠΑΝΕ 4272/999/A2/30.07.2020) της απόφασης ένταξης έργων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4272/999/A2/30.07.2020

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚΑνακοίνωση περί ελέγχου κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής στις Δράσεις "Ψηφιακό Άλμα" & "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ