Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε υλικό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

ΥΔ – Παράρτημα V (24.01.2024)

ΥΔ Αποδοχής Όρων (24.01.2024)

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο