Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 271/23.01.2024) δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 271/23.01.2024_05.02.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης (23.01.2024/05.02.2024) έργου από τη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης (23.01.2024/05.02.2024) έργου από τη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο