Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε υλικό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, πατήστε στους ως κάτωθι συνδέσμους:

 

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση: Παράρτημα VIII – Υποδείγματα ΥΔ (20.03.2023) ΑΝΑΜΟΝΗ καινούργιων tempalates (19.02.2024)

Πράσινος Μετασχηματισμός: Παράρτημα IX – Υποδείγματα ΥΔ (20.03.2023) ΑΝΑΜΟΝΗ καινούργιων tempalates (19.02.2024)

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο