Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε υλικό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση: Παράρτημα VIII – Υποδείγματα ΥΔ (20.03.2023)

Πράσινος Μετασχηματισμός: Παράρτημα IX – Υποδείγματα ΥΔ (20.03.2023)

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο