Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1494/21.03.2023) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1494/21.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

9η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ9η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο