Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 7042/14.12.2022) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 7042/14.12.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο