Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6800/05.12.2022) ανάκλησης έργου από τη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6800/05.12.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (05.12.2022) έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης (05.12.2022) έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο