Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6803/05.12.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6803/05.12.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

8η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο