Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6329/15.11.2022) ανάκλησης έργων από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6329/15.11.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση (15.11.2022) ανάκλησης έργων στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση (15.11.2022) ανάκλησης έργων στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο