Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4596/29.07.2022) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).  Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (29.07.2022)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (29.07.2022) έργου στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο