Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2081/18.04.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), την οποία μπορείτε να δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2081/18.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Έκτακτη Επιχορήγηση" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Έκτακτη Επιχορήγηση" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο