Σας ενημερώνουμε για την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 3076/Β2/305/25.5.2021 απόφασης (ΥΠΑΝΕ 6254/29.11.2021) με την οποία ανακλήθηκε ένταξη πράξης στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6254/29.11.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση της αποφάσεως ανάκλησης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση της αποφάσεως ανάκλησης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο