Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2038/28.05.2021) τροποποίησης της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2038/28.05.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Δράσης "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου1η τροποποίηση της Δράσης "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο