Στο πλαίσιο υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΔ Α.Ε. ολοκλήρωσε τα κάτωθι ενημερωτικά video (how to tutorial) για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):

Video 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ σε 3 απλά βήματα

Video 2: Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Video 3: Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικά βίντεο (how to tutorial)  για τη χρήση του ΠΣΚΕ Μετάβαση στο περιεχόμενο