Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (ΥΠΑΝΕ 6305/1458/A2/20.11.2020) έργων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6305/1458/A2/20.11.2020

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ