Ανακοινώθηκε η απόφαση των Βαθμολογικών Πινάκων Κατάταξης και απόρριψης επιχειρηματικών σχεδίων (ΥΠΑΝΕ 19/2/Α2/07.01.2020) των Περιφερειών Στ. Ελλάδας & των Περιφερειών σε Μετάβαση στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΑΝΕ 19/2/Α2/07.01.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο