23.11.2020_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ (HOW-TO TUTORIAL) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΕ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

23.11.2020 _ 2η τροποποίηση της προκήρυξης και 1η τροποποίηση των Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Ν.Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι τροποποιήσεις, αναφορικά με τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω [...]

19.11.2020 _ Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (τροποποίηση) για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η τροποποίηση των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2881/18.11.2020) για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ [...]

19.11.2020 _ 2η τροποποίηση (παράταση υποβολών) της προκήρυξης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Β.Αιγαίου 2874/18.11.2020) παράτασης των υποβολών προτάσεων στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου λόγω Covid19” των ΠΕΠ Βορείου [...]

19.11.2020 _ Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη [...]

19.11.2020 _ Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (1η τροποποίηση) για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (ΠΕΠ Αττικής 3488/19.11.2020) για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής [...]

19.11.2020 _ Διευκόλυνση προμηθευτών και δικαιούχων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με Βεβαίωση για καινούριο και αμεταχείριστο

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Οι [...]

18.11.2020 _ 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (ΥΠΑΝΕ 6237/1382/A3/18.11.2020) έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω [...]

18.11.2020 _ Τροποποιημένος Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο τροποποιημένος Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να [...]

page  32  of  96