Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απoφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (13.06.2024)

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων (13.06.2024) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων (13.06.2024) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο