Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 1411/29.03.2024) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 1411/29.03.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (29.03.2024) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης (29.03.2024) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο