Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 1030/04.03.2024) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 1030/04.03.2024

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (04.03.2024) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο