Η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση

που συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με θέμα την παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»:

 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  στις 06/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://e-meeting.webex.com/e-meeting/j.php?MTID=mde80563297458688ffa3d54792997be3

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατώντας εδώ.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (06.03.2024) στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τις Δράσεις "Ίδρυση & Λειτουργία Νέων ΜΜΕ & Νέων Τουριστικών ΜΜΕ" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο