Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 496/02.02.2024) της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Για να δείτε την εν λόγω απόφαση,πατήστε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 496/02.02.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο