Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Για να δείτε το εν λόγω αρχείο, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (01.02.2024)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο