Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 6828/11.12.2023) Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 6828/11.12.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (11.12.2023, 74η) έργου στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο