Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκλησης & Ανάκτησης (29.11.2023)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΑποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης (29.11.2023) έργων από τη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο