Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2692/13.11.2023) τροποποίησης της Δράσης “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2692/13.11.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η τροποποίηση της Δράσης "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου7η τροποποίηση της Δράσης "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο