Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης (ΥΠΕΘΟΟ 5525/17.10.2023) στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 5525/17.10.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Επιχειρούμε ΈξωΑπόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης (17.10.2023) στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο